Uchwały Rady Gminy – 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie likwidacji Związku Gmin Północnego Mazowsza. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Gminne w Brzoziu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/95/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/94/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XV/89/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XIV/80/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/79/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły