Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV /37/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXXI/188/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie Szczegóły