Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/20/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne w Brzoziu” z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Brzozie do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brzozie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA NR I /1/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły