Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.01.2020 r w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Uchwała Nr XIII/90/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/86/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/85/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – nagroda Wójta Gminy Brzozie, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/84/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/83/2020 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik” w Brzoziu Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Uchwała nr XIII/82/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka ,, Brzozowy gaik ” w Brzoziu oraz uchwalenia jego statutu Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 42 /2019 RADy GMnvy BRZoZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 41 /2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły