Oświadczenia majątkowe – za 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Danuta Kędziorska – Wójt Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Maria Florkiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Kazimierz Leśniewski – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Bernard Bieżuński – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Karol Kamiński – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Edward Lendzionowski – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Kazimierz Domżalski – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Małgorzata Zielińska – Radna Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Tomasz Piotrowicz – Radny Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Przemysław Czepek – Radny Szczegóły