Oświadczenia majątkowe – za 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2020 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Iwona Wiśniewska – Radna Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Halina Siecińska – Sekretarz Gminy Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Wojciech Rutkowski – Kierownik Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Mariola Hark – Kierownik Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Alicja Ziętarska – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Marzena Pucek – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Alina Grążawska-Czapulak – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Katarzyna Wandzlewicz – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Tomasz Mażutis – Zastępca Wójta Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok – Anna Raczkowska – Kierownik Szczegóły