Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2020 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Ogłoszenie ws. spotkania informacyjno-organizacyjnego dot. Samorządowego Żłobka „Brzozowy gaik” Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Ogłoszenie z dnia 12.02.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy – ogłasza publiczny II nieograniczony przetarg ustny (Iicytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nierolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Ogłoszenie – Wójt Gminy Brzozie ogłasza nabór ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Ogłoszenie – nabór ofert na odśnieżanie dróg Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Brzozie – WYKAZ DZIAŁEK GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 2018-01-04 – Protokół inwentaryzacyjny działek przeznaczonych do komunalizacji z terenu Gminy Brzozie.pdf Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu pulicznego Szczegóły