Obwieszczenia inne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.12.2019 w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r. o wszczęciu postępowania ws. „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II” Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku dot. „Budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 – etap II” Szczegóły