Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie – 06.07.2017 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu – 06.07.2017 Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu – 07.06.2017 Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie – 11.04.2017 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jajkowie i Świeciu– 20.03.2017 Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu – 27.01.2017 Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za rok 2016 – 17.01.2017 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wielkim Leźnie – 02.12.2016 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu – 02.12.2016 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzoziu – 02.12.2016 Szczegóły