Do 30.000 euro (GOPS)

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2020 Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2020 r. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu [GOPS.331.1.2020] Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci z terenu Gminy Brzozie – GOPS.331.3.2019 Szczegóły