Do 30.000 euro (GOPS)

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2019 Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci z terenu Gminy Brzozie – GOPS.331.3.2019 Szczegóły