Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.07.2017 Rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.06.2017 Zapytanie ofertowe „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”. Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na pokruszenie kamieni polnych i gruzu betonowego Szczegóły