Zamówienia publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2020 Zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2020 r. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu [GOPS.331.1.2020] Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci z terenu Gminy Brzozie – GOPS.331.3.2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.07.2017 Rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.06.2017 Zapytanie ofertowe „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Brzozie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”. Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na pokruszenie kamieni polnych i gruzu betonowego Szczegóły