Budżet Gminy – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 UCHWAŁA NR VII /53/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020–2028 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR XI/73/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2019–2026 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 września 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2019–20 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 8 sierpnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr III/9/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2019–2026 Szczegóły