Budżet Gminy – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2020 UCHWAŁA NR VII /53/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2019r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 28 grudnia 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 października 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 7 września 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 sierpnia 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 lipca 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018–2026 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 22A/2018 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 15 czerwca 2018 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXXI/188/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 Szczegóły