Budżet Gminy – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzozie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 UCHWAŁA NR XXVIII /176/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 ZĄRZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 ZARZĄDZENIE Nr 51/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 27 grudnia 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 Iistopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwa]enia Wie]oletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018 -2026 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 30 października 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 10 października 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 4 września 2017 roku dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017 Szczegóły