Budżet Gminy – 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XX/119/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 Uchwała Nr XVII/102/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BrZoZie na lata 2017 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Gminne w Brzoziu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/95/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XVI/94/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2016 Uchwała Nr XV/89/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016 Szczegóły