Aktualności

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2020 Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Brzozie za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie w sprawie decyzji administracyjnej nr GD.ZUZ.421.485.2019.NR na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z myjni samochodowej 2+1 zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 372/62 oraz 372/63 obręb 0001 Brzozie, gmina Brzozie, powiat brodnicki Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Ogłoszenie ws. spotkania informacyjno-organizacyjnego dot. Samorządowego Żłobka „Brzozowy gaik” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 17 lutego 2020r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/20/2018 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 UCHWAŁA Nr III/13/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne w Brzoziu” z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Brzozie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 75 76 »