Aktualności

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Informacja o UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Informacja Wójta Gminy Brzozie z dnia 21.08.2019r. – Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Imienny wykaz głosowań radnych podczas obrad VIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019r. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 ZARZĄDZENIE Nr 62 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników wyposażenia w likwidowanej jednostce Gimnazjum w Brzoziu Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 5 548 000 euro na: „Adaptacja części przedszkola na Żłobek w miejscowości Jajkowo” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 IX Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 8 sierpnia 2019 r. tj. czwartek o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »