Aktualności

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.04.2020 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok – Ewa Jabłońska – Dyrektor Samorządowego Żłobka Brzozowy gaik Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Oświadczenie Wóta Gminy Brzozie o stanie kontroli zarządczej za 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 WNI0SEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA w Wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
« 1 2 3 75 76 »