Aktualności

Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2020 ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 26 marca 2019r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 XIII Sesja Rady Gminy Brzozie w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.1.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2020 r. na zadanie pn. : Zakup i dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Brzozie (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne) [DG.271.2.3 .2020] Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 42 /2019 RADy GMnvy BRZoZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 41 /2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Zdrowia Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/ 40/2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24stycznia 2019r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i lnnowacji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 UCHWAŁA NR IV/39 / 2019 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzozie Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »